Show simple item record

Risk Management in the Construction Company

dc.contributor.advisorVítková, Evacs
dc.contributor.authorČernocký, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:27:15Z
dc.date.available2019-05-17T06:27:15Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationČERNOCKÝ, T. Řízení rizik ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other76053cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29984
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o řízení rizik ve stavebním podniku. Jsou zde popsány pojmy související s danou problematikou, tj. charakteristika stavebního podniku, klasifikace rizik, vytýčení rizikových faktorů, stanovení významnosti rizikových faktorů a určení možných následků rizikových faktorů na ekonomickou situaci stavebního podniku. V praktické části jsou pak zanalyzovány určité rizikové faktory ve vybraném stavebním podniku. Dále jsou určeny jejich významnosti na základě metody matice hodnocení rizik a následně nejvýznamnější rizika jsou promítnuta do finančního plánu stavebního podniku. V poslední části jsou navrženy opatření a doporučení pro firmu s cílem snížení dopadů rizik na ekonomický stav podniku.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with risk management in the construction company. There are described the concepts related to the issue, that is characteristic of the construction company, risk classification, marking out the risk factors, the determination of significance of risk factors and identification of potential risk factors, consequences on the economic situation of the construction company. In the practical part there are certain risk factors analyzed in the selected building company. In addition to their significance are determined based on the method of risk assessment matrix and consequently the most significant risks are reflected in the financial plan construction company. In the last section are suggested measures and recommendations for the company to reduce the impact of risks on the economic situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavební podnikcs
dc.subjectklasifikace rizikových faktorůcs
dc.subjectmetoda PESTcs
dc.subjectPorterův model pěti silcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectConstruction companyen
dc.subjectthe classification of risk factorsen
dc.subjectthe method of PESTen
dc.subjectPorter's five forces modelen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial planen
dc.titleŘízení rizik ve stavebním podnikucs
dc.title.alternativeRisk Management in the Construction Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-30cs
dcterms.modified2014-03-17-08:31:27cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76053en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:40:15en
sync.item.modts2020.03.31 04:54:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHromádka, Vítcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record