Show simple item record

The analysis of acoustic and dynamic parameters of the track skeleton

dc.contributor.advisorSmutný, Jaroslavcs
dc.contributor.authorRatislavová, Evacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:27:19Z
dc.date.available2019-05-17T06:27:19Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationRATISLAVOVÁ, E. Analýza akusticko-vibračních parametrů kolejového roštu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75910cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30047
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je experimentální analýza akustických a vibračních parametrů kolejového roštu s ocelovými pražci tvaru Y a jejich srovnání s konstrukcemi s příčnými betonovými pražci. Měření proběhla in situ ve vhodných, předem zvolených úsecích železničních tratí, která odpovídají parametrům regionálních železničních drah na území České republiky. Sledované parametry byly získány na základě odezvy testovaných konstrukcí na pohybující se kolejové vozidlo (vlaků) a analyzovány v rámci časové a frekvenční analýzy. Na základě těchto hodnocení bylo provedeno porovnání jednotlivých konstrukcí železničního svršku a jejich doporučení pro praxi.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on experimental measurement and acoustic and dynamic behavior analysis of railway construction with the Y – steel sleepers and their comparison with concrete sleepers. The measurements were taken in situ, in suitable sections of a railway line. These sections meet the requirements of regional railway tracks in the Czech Republic. Monitored parameters were obtained by measuring a response of testing trains and were analyzed using frequency and time analysis. Based on these evaluations, comparisons of particular constructions and their recommendations for practice were made.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBetonové pražce SB 8cs
dc.subjectocelové pražce Ycs
dc.subjectvibracecs
dc.subjecthlukcs
dc.subjectfrekvenční analýzacs
dc.subjectčasová analýzacs
dc.subjectConcrete sleeper SB 8Pen
dc.subjectsteel sleeper Yen
dc.subjectvibrationen
dc.subjectnoiseen
dc.subjectfrequency analysisen
dc.subjecttime analysisen
dc.titleAnalýza akusticko-vibračních parametrů kolejového roštucs
dc.title.alternativeThe analysis of acoustic and dynamic parameters of the track skeletonen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-29cs
dcterms.modified2014-03-17-08:31:13cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid75910en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:45:07en
sync.item.modts2019.05.18 19:31:09en
dc.contributor.refereeTomandl, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record