Show simple item record

The Three Aisled Storage Building

dc.contributor.advisorBuchta, Stanislavcs
dc.contributor.authorIlavský, Branislavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:06:11Z
dc.date.available2018-10-21T20:06:11Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationILAVSKÝ, B. Trojlodní skladový objekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75959cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30062
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce trojlodního skladového objektu v lokalitě Frýdek-Místek. Objekt tvoří prostorová rámová konstrukce s tuhými styčníky,která je kloubově uložena na základových patkách. Hala je obdélnikového půdorysu o rozměrech 30 x 46m s osovým rozpětím příčné vazby 9,0m+12,0m+9,0m a vzdálenosti příčných vazeb 12,0m. Nosná konstrukce střechy je tvořena plnostěnnými rámovými příčlemi a příhradovými vaznicemi s parabolickým dolním pásem. Střecha hlavní lodě je sedlová se sklonem 5° a s vrcholem ve výšce +9,0m. Střecha vedlejších lodí je pultová a je ve stejném sklonu. Opláštění konstrukce je tvořeno systémem polyuretanových panelů s trapézovou profilací. Zatížení se skládá z vlastní tíhy, ostatního stálého, užitného a klimatického zatížení v podobě větru a sněhu, které je vztaženo k dané lokalitě. Statický posudek je proveden pomocí programu SciaEngineer 2012.cs
dc.description.abstractThe aim of my Diploma Thesis is to design and analyse the carrier steel construction of the three-aisled storehouse in location Frýdek-Místek. The object is constructed as spatial frame structure with solid joints which sits hinged on base footings. The hall is of rectangular ground plan sizing 30x46 metres with axial span of transverse links 9,0m + 12,0m + 9,0m and lenght of transverse links 12,0m. The carrying roof construction is made of full-length framed rungs and lattice purlins with parabolic lower belt. A main-aisle roof is saddle with the angle of 5 degrees and its top in height of +9m. The sided-aisle roofs are rack-type with the same angle. The construction sheating is made of polyurethan panel system with trapezium profile. The load consists of its own weight, other usable still and climate load in the form of wind and snow in regards of considered location. The static assessment is performed in SciaEngineer 2012 programme.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttrojlodní skladový objektcs
dc.subjectpříčná vazbacs
dc.subjectkloubové uloženícs
dc.subjectrámová konstrukcecs
dc.subjectthree aisled storage buildingen
dc.subjectcross linksen
dc.subjecthingeden
dc.subjectframeen
dc.titleTrojlodní skladový objektcs
dc.title.alternativeThe Three Aisled Storage Buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-30cs
dcterms.modified2014-03-17-08:31:18cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid75959en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:18:02en
sync.item.modts2021.11.12 15:29:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠmak, Milancs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record