Show simple item record

Load carring structure of a riding hall

dc.contributor.advisorSýkora, Karelcs
dc.contributor.authorKubíček, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:27:20Z
dc.date.available2019-05-17T06:27:20Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKUBÍČEK, M. Nosná konstrukce jízdárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75938cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30073
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce jízdárny. Jsou zde porovnány dvě varianty nosné konstrukce. Pro zvolenou variantu je zpracována technická zpráva, statický výpočet, výkaz materiálu a výkresová dokumentace. Dále je vypracována specializace z oboru pozemních staveb.cs
dc.description.abstractMaster's thesis describes the design and check of the construction of the riding hall. Here are compared two versions the steel structure riding hall. For select version is here technical report, design calculation, statement of material and design documentation. Next is prepared specialization in the field of building construction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNosná konstrukcecs
dc.subjectjízdárnacs
dc.subjectocelcs
dc.subjectrámcs
dc.subjectpříhradový nosníkcs
dc.subjectobloukcs
dc.subjectpříčelcs
dc.subjectvaznicecs
dc.subjecttrubkacs
dc.subjectdíleccs
dc.subjectzavěšenícs
dc.subjecttáhlocs
dc.subjectztužidlocs
dc.subjectkotvenícs
dc.subjectStructureen
dc.subjectriding hallen
dc.subjectsteelen
dc.subjectframeen
dc.subjecttruss girderen
dc.subjectarcen
dc.subjectrungen
dc.subjectpurlinen
dc.subjecttubeen
dc.subjectcomponenten
dc.subjectsuspensionen
dc.subjectroden
dc.subjectbracingen
dc.subjectanchoringen
dc.titleNosná konstrukce jízdárnycs
dc.title.alternativeLoad carring structure of a riding hallen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-30cs
dcterms.modified2014-03-17-08:31:16cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid75938en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:45:16en
sync.item.modts2019.05.19 06:56:11en
dc.contributor.refereeStraka, Bohumilcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record