Show simple item record

Lipůvka – turbo roundabout of roads I/43 and II/379

dc.contributor.advisorSmělý, Martincs
dc.contributor.authorPatočka, Miroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:24:57Z
dc.date.available2018-10-21T16:24:57Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPATOČKA, M. Lipůvka – spirálová okružní křižovatka silnic I/43 a II/379 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other76434cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30146
dc.description.abstractTato diplomová práce navazuje na předchozí práce zpracované na Ústavu pozemních komunikacích FAST VUT zabývající se úpravami silnice I/43 Brno – Svitavy. V souladu s územním plánem obce Lipůvky je navržena stavební úprava stávající provizorní třípaprskové okružní křižovatky s jedním pruhem na okružním pásu na čtyřpaprskovou turbo okružní křižovatku typu „vajíčko“. Křižovatka silnic I/43 a II/379 se v podmínkách stávajícího stavu v období ranních špiček všedních dnů a páteční a nedělní odpolední špičky vyznačuje rozsáhlými kongescemi, proto je rovněž provedeno kapacitní posouzení navržené křižovatky a porovnání se stávajícím stavem. Výstavba čtvrtého paprsku křižovatky je motivována jednak plánovaným rozšířením obytné zástavby a vznikem průmyslové zóny na jihozápadním okraji obce a jednak záměrem přeložit krajskou silnici II/379 mimo souvisle zastavenou oblast obce. Silnice I/43 tvoří významnou dopravní tepnu severně od Brna, proto je zřejmá snaha o eliminaci tzv. úzkých hrdel na její trase. Součástí práce je i teoretický úvod zabývající se navrhováním turbo okružních křižovatek v zahraničí.cs
dc.description.abstractThis thesis builds on previous work on an Institute of Roads FAST VUT dealing with modifications of road I/43 Brno – Svitavy. A conversion of the existing temporary three leg single lane roundabout to egg turbo roundabout with four legs, is proposed there, in accordance with local plan of Lipůvka. The intersection of road I/43 and II/379 can be characterized by large congestions in the morning peak hours during weekdays and afternoon peak hours on Saturday and Sunday. That is the reason for implementation of capacity assessment of designed turbo roundabout and comparison with current situation. Construction of fourth leg is motivated by the planned expansion of residential area and the development of industrial zone on the south-western outskirts of the village and rerouting of the county road II/379 out of built-up area as well. Road I/43 is an important thoroughfare north of Brno, so it is obvious effort to eliminate the bottlenecks on the route. The thesis also includes a theoretical introduction dealing with the design of turbo roundabouts abroad.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectturbo okružní křižovatkacs
dc.subjectturbo blokcs
dc.subjectkapacitacs
dc.subjectintenzita dopravycs
dc.subjectnávrhové obdobícs
dc.subjectprůpletycs
dc.subjectkolizní bodycs
dc.subjectpseudokonfliktycs
dc.subjectdopravní značenícs
dc.subjectteorie časových mezercs
dc.subjectkritický časový odstupcs
dc.subjectnásledný časový odstupcs
dc.subjectmikrosimulacecs
dc.subjectturbo roundabouten
dc.subjectturbo blocken
dc.subjectcapacityen
dc.subjecttraffic volumeen
dc.subjectdesign perioden
dc.subjectweavingen
dc.subjectconflict pointsen
dc.subjectpseudoconflictsen
dc.subjectsignpostingen
dc.subjectgap acceptance modelsen
dc.subjectcritical gapen
dc.subjectfollow-on timeen
dc.subjectmicrosimulationen
dc.titleLipůvka – spirálová okružní křižovatka silnic I/43 a II/379cs
dc.title.alternativeLipůvka – turbo roundabout of roads I/43 and II/379en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-02-04cs
dcterms.modified2014-03-17-10:52:57cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76434en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:45:43en
sync.item.modts2019.05.18 01:53:40en
dc.contributor.refereeSedlák, Lubomírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record