Now showing items 1-2 of 2

  • Identifikace faktorů ovlivňujících výkonnost podniku na bázi ROE v období 2003–2012 

    Strnadová, Michala; Karas, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
    Purpose of the article: Článek se zabývá identifikací kvantitativních faktorů majících vliv na výkonnost podniku měřenou ukazatelem ROE. Cílem článku je vysvětlit změny prostřednictvím změn dalších faktorů, které nastaly ...
  • Soudobé integrační tendence finančních a komoditních trhů 

    Smolík, Kamil; Karas, Michal; Boček, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
    Purpose of the article: The main purpose of this paper is to analyze the integration between the various sectors of the commodity markets, equity index and bond index. Moreover there are also analyzed the risk and return ...