Now showing items 1-1 of 1

  • Strukturované produkty na bázi komodit a jejich ekonomický význam 

    Rejnuš, Oldřich (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
    Purpose of the article: The article deals with issues of contemporary interconnecting of commodities market with financial investment instrument markets, with special regards to the influence of contemporary changes ...