Show simple item record

Influence of landscape structure on the runoff and erosion condition in Stará Ves u Bílovce

dc.contributor.advisorDumbrovský, Miroslavcs
dc.contributor.authorLízalová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:41:33Z
dc.date.available2019-05-17T06:41:33Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationLÍZALOVÁ, Z. Vliv uspořádání krajiny na erozní a odtokové poměry v k.ú. Stará Ves u Bílovce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other76530cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30308
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou vlivu uspořádání krajiny na erozní a odtokové poměry. Cílem práce je pro katastrální území Stará Ves u Bílovce analyzovat erozní a odtokové poměry pro tři časová období a pro návrhový stav. Práce je rozdělena na čtyři části, z nichž první část je teoretická, která se zabývá erozí a odtokovými poměry formou rešerše. Druhá část analyzuje stávající stav daného území. Ve třetí části je stanoven a zhodnocen erozní smyv a odtokové poměry pro dané varianty. Poslední část se zabývá vývojem využití půdy od roku 1957 po současnost.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the influence of the landscape structure on the erosion and runoff conditions. The aim of the thesis is to analyze the erosion and runoff conditions of the landscape in the area of Stará Ves by Bílovec for three different time periods and for the design condition. The thesis is divided into four parts, the first part is theoretical, dealing with erosion and runoff conditions in the form of research. The second part analyzes the current state of the area. The third part of the thesis defines and evaluates the erosion wash off and runoff condiditons for given variations. The last part deals with the development of the land use from 1957 to the present.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecterozecs
dc.subjectodtokové poměrycs
dc.subjectUSLEcs
dc.subjectDesQcs
dc.subjectCNcs
dc.subjecterosionen
dc.subjectrunoff conditionsen
dc.subjectUSLEen
dc.subjectDesQen
dc.subjectCNen
dc.titleVliv uspořádání krajiny na erozní a odtokové poměry v k.ú. Stará Ves u Bílovcecs
dc.title.alternativeInfluence of landscape structure on the runoff and erosion condition in Stará Ves u Bílovceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-02-04cs
dcterms.modified2014-03-17-10:53:07cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76530en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:33:08en
sync.item.modts2020.03.30 14:57:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeIng.Kateřina Vašínová,Ph.Dcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record