Show simple item record

Design of correction preamplifier for conventional record-player

dc.contributor.advisorBrančík, Lubomírcs
dc.contributor.authorKošarišťan, Miroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:50:24Z
dc.date.available2018-10-21T21:50:24Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKOŠARIŠŤAN, M. Návrh korekčního předzesilovače pro klasický gramofon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other22029cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3037
dc.description.abstractCílem této práce je navrhnout korekční předzesilovač pro klasický gramofon, ukázat přednosti elektronek pro tyto typy zapojení. V první části je naznačena činnost elektronky, její děleni a značení, dále se práce věnuje teorii přenosky a záznamové charakteristice, korekčním předzesilovačem, jeho korekcemi a návrhem zapojení s elektronkami. Další část práce obsahuje srovnání zapojení na bázi elektronek a polovodičové bázi, kde je kladen hlavní důraz na kvalitu elektronkového zvuku. Důležitou části je realizace korekčního předzesilovače. Cílem je vytvořit desku plošných spojů v programu Eagle. Součásti realizace je zdroj anodového napětí a zdroj žhavení. V závěru práce jsou uvedeny naměřené hodnoty, ukázka moderních gramofonů a napájecích zdrojů.cs
dc.description.abstractThe aim of the work is to suggest the correction preamplifier for conventional record – player, show preferences for these types of wirings. Schematic action vacuum tube, its division and marking are in the first part of the work, further work attends to theory pick – up head and recording characteristics, correction preamplifier, its corrections and design wiring with vacuum tubes. Next part of the work includes comparing wiring on base vacuum tubes and semiconductor base, where main emphasis on quality vacuum tubes sound is placed. Realization of correction preamplifier and creation of the printed circuit board in Eagle program is important part of the work. Part of realization is source anode voltage and filament power supply. Measured values, show modern record – players and power supply are mentioned in the end of the work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektronkycs
dc.subjectmagnetodynamická přenoskacs
dc.subjectzáznamová a RIAA charakteristikacs
dc.subjectpasivní a aktivní korekcecs
dc.subjectoperační zesilovače řady LMEcs
dc.subjecttranzistorový jevcs
dc.subjectzkreslení SID a TIMcs
dc.subjectprogram Eaglecs
dc.subjectprogram PSpice.cs
dc.subjectVacuum tubesen
dc.subjectmagnetodynamic pick-up headen
dc.subjectrecording and RIAA characteristicen
dc.subjectpassive and active correctionsen
dc.subjectoperational amplifiers series LMEen
dc.subjecttransistor effecten
dc.subjectSID and TIM distortionsen
dc.subjectprogram Eagleen
dc.subjectprogram PSpice.en
dc.titleNávrh korekčního předzesilovače pro klasický gramofoncs
dc.title.alternativeDesign of correction preamplifier for conventional record-playeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-15cs
dcterms.modified2009-08-28-12:47:50cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid22029en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:17:16en
sync.item.modts2019.05.18 07:35:49en
dc.contributor.refereeKratochvíl, Tomášcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record