Show simple item record

Construction technological project of elementary school Otevřená, Brno - Žebětín

dc.contributor.advisorNovotný, Michalcs
dc.contributor.authorNovák, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:41:40Z
dc.date.available2019-05-17T06:41:40Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationNOVÁK, M. Stavebně technologický projekt ZŠ Otevřená, Brno - Žebětín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other76678cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30428
dc.description.abstractStavebně – technologický projekt základní školy, v městské části Brno – Žebětín, obsahuje technickou zprávu, posouzení širších dopravních vztahů, časový a finanční plán stavby, hlavní technologické etapy hl. stavebního objektu, technickou zprávu zařízení staveniště, hlavní stavební stroje a mechanismy, technologický předpis pro spodní stavbu, kontrolní a zkušební plán pro spodní stavbu, propočet stavby po objektech, zpráva BOZP a smlouvu o dílo.cs
dc.description.abstractThe constructive – technological project of elementary school in town district Brno – Žebětín, contains the technical report, the assessment of the wider transport relations, the time and financial plan of buildings, technological project of the site equipment, the main construction machines and mechanisms, the technological prescription for the underground construction, the inspection and test plan for the underground construction, the calculation of buildings for the objects, the safety report and the contract for work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZákladní školacs
dc.subjectrealizacecs
dc.subjectspodní stavbacs
dc.subjectzákladová železobetonová deskacs
dc.subjectbedněnícs
dc.subjectstaveništěcs
dc.subjectzděný systémcs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjectčasový a finanční pláncs
dc.subjectjakostcs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectbezpečnostní a ekologický pláncs
dc.subjectmobilní jeřábcs
dc.subjectzařízení staveniště.cs
dc.subjectElementary schoolen
dc.subjectrealizationen
dc.subjectunderground constructionen
dc.subjectarmoured concrete basement slaben
dc.subjectformworken
dc.subjectconstruction siteen
dc.subjectretaining wallsen
dc.subjectflat roofen
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjecttime and financial scheduleen
dc.subjectqualityen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectsecurity and environmental planen
dc.subjectmobil craneen
dc.subjectconstruction site equipment.en
dc.titleStavebně technologický projekt ZŠ Otevřená, Brno - Žebětíncs
dc.title.alternativeConstruction technological project of elementary school Otevřená, Brno - Žebětínen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-02-05cs
dcterms.modified2014-03-17-10:53:23cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76678en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:47:07en
sync.item.modts2019.05.18 21:49:32en
dc.contributor.refereeLiška, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record