Show simple item record

Complex evaluation of brittleness of selected building composites

dc.contributor.advisorKeršner, Zbyněkcs
dc.contributor.authorMachačová, Denisacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:41:48Z
dc.date.available2019-05-17T06:41:48Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMACHAČOVÁ, D. Víceúrovňové hodnocení křehkosti vybraných stavebních kompozitů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other76162cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30497
dc.description.abstractZadaným tématem diplomové práce je víceúrovňové hodnocení křehkosti stavebních kompozitů. Práce se zabývá posudky lomových parametrů zkušebních těles z lehkého a obyčejného betonu. Zmíněná tělesa se dále odlišovala obsahem vláken v betonových směsích, jejich druhem a délkou. Práce se člení na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část pojímá kompozitní materiály a úvod do lomové mechaniky. V praktické části jsou popsány jednotlivé kroky pro získání lomově-mechanických parametrů pomocí programu StiCrack a Excel Visual Basic. Stěžejní částí práce je vyhodnocení křehkosti rozdílných zkušebních vzorků zohledňující druh betonové směsi a druh vláken.cs
dc.description.abstractSpecified topic of the thesis is a multilevel evaluation of brittleness of selected building composites. The work deals with the opinions of fracture parameters of test specimens of lightweight and ordinary concrete. Specimens further differed fibres content in concrete mixtures, their type and length. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part conceives composite materials and introduction to fracture mechanics. The practical part describes the different steps for fracture-mechanical parameters evaluation using StiCrack and Excel Visual Basic software. The main part of the work is to evaluate the brittleness of different test specimens, taking into account the type of concrete mix and type of fibres.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobyčejný betoncs
dc.subjectlehký betoncs
dc.subjectiniciace lomucs
dc.subjectkřehkostcs
dc.subjectposuncs
dc.subjectrozevření trhliny (CMOD)cs
dc.subjectlomová houževnatostcs
dc.subjectlomová energiecs
dc.subjectlomová prácecs
dc.subjectiniciace trhlinycs
dc.subjectordinary concreteen
dc.subjectlightweight concreteen
dc.subjectfracture initiationen
dc.subjectbrittlenessen
dc.subjectdeformationen
dc.subjectcrack mouth opening displacementen
dc.subjectfracture toughnessen
dc.subjectfracture energyen
dc.subjectfracture worken
dc.subjectcrack initiationen
dc.titleVíceúrovňové hodnocení křehkosti vybraných stavebních kompozitůcs
dc.title.alternativeComplex evaluation of brittleness of selected building compositesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-02-04cs
dcterms.modified2014-03-17-10:51:06cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76162en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:42:37en
sync.item.modts2020.03.31 04:40:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVeselý, Václavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record