Show simple item record

Study of possibilities of optimalization of properties of alternative thermal insulating materials on natural base

dc.contributor.advisorZach, Jiřícs
dc.contributor.authorBřicháček, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:41:52Z
dc.date.available2019-05-17T06:41:52Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBŘICHÁČEK, P. Studium možnosti optimalizace vlastností alternativních tepelně izolačních materiálů na bázi přírodních vláken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other76358cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30551
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá studiem mechanismů šíření tepla a vlhkosti ve struktuře tepelně izolačních materiálů na bázi přírodních vláken. Hlavním cílem je experimentální ověření teoretických zákonitostí, uplatňujících se při transportu tepla a vlhkosti vláknitými materiály, především vlivu tloušťky vláken a objemové hmotnosti. Pro rozšíření výstupů práce byly zvoleny různé druhy přírodních vláknitých materiálů rostlinného i živočišného původu. Výsledky práce by měly sloužit pro optimalizaci výrobních procesů přírodních izolantů s ohledem na jejich optimální tepelně technické vlastnosti. Ze shromážděných dat jsou vyvozeny obecné závěry, sloužící pro lepší pochopení chování těchto materiálů.cs
dc.description.abstractThe presented work investigates the mechanisms of propagation of heat and moisture in the structure of heat-insulating materials based on natural fibers. The main aim of this work is the experimental verification of theoretical patterns, which are involved in the transport of heat and moisture in fibrous materials, especially the influence of fibers thickness and density of the fibrous materials. To widen outputs of the work were selected different kinds of natural fiber materials of vegetable and animal origin. The results of the work should help to optimize the production processes of natural insulation materials considering their optimal thermal properties. From the data collected are deduced general conclusions to better understanding the behavior of these materials.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectizolační materiály z přírodních vlákencs
dc.subjectrostlinná vláknacs
dc.subjectživočišná vláknacs
dc.subjecttechnologie s vodorovným kladenímcs
dc.subjecttechnologie s kolmým kladenímcs
dc.subjectsoučinitel tepelné vodivostics
dc.subjectobjemová hmotnostcs
dc.subjectteplotacs
dc.subjectvlhkostcs
dc.subjectrychlost proudění vzduchucs
dc.subjecttloušťka vláknacs
dc.subjectdélka vláknacs
dc.subjectorientace vlákencs
dc.subjectpřevodní součinitelecs
dc.subjectinsulating materials made of natural fibersen
dc.subjectvegetable fibersen
dc.subjectanimal fibersen
dc.subjecttechnology with horizontal settingen
dc.subjecttechnology with perpendicular settingen
dc.subjectthermal conductivity coefficienten
dc.subjectdensityen
dc.subjecttemperatureen
dc.subjecthumidityen
dc.subjectair velocityen
dc.subjectfiber thicknessen
dc.subjectfiber lengthen
dc.subjectfiber orientationen
dc.subjectconversion coefficientsen
dc.titleStudium možnosti optimalizace vlastností alternativních tepelně izolačních materiálů na bázi přírodních vlákencs
dc.title.alternativeStudy of possibilities of optimalization of properties of alternative thermal insulating materials on natural baseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-02-04cs
dcterms.modified2014-03-17-10:52:49cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76358en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:17:54en
sync.item.modts2021.11.12 20:42:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereePeterková, Jitkacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record