Show simple item record

Microstructure and hardness of bainitic weld deposits on rails

dc.contributor.advisorForet, Rudolfcs
dc.contributor.authorHavlík, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:29:19Z
dc.date.available2011-06-14cs
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationHAVLÍK, P. Mikrostruktura a tvrdost návarů bainitické oceli na kolejnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other33101cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3071
dc.description.abstractNavařování opotřebených jeřábových drah jako renovační technologie se dá provést několika možnými způsoby, ať už ručně obalovanou elektrodou, plněnou elektrodou nebo automatem pod tavidlem. Výsledné mechanické vlastnosti budou záviset na přídavném materiálu, který byl použit na vytvoření návaru. Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením integrity a mikrostruktury jedno až třívrstvých návarů plněnou elektrodou na kolejnici s převážně perlitickou strukturou. Byly vyhodnocovány oblasti s největším odvodem tepla při ochlazování, a to z důvodu možného výskytu nežádoucích struktur. Ke studiu byly využity metody světelné mikroskopie, elektronové mikroskopie vybavené energiově disperzní chemickou analýzou, měření makro a mikrotvrdosti bylo provedeno metodou podle Vickerse.cs
dc.description.abstractSurfacing worn crane railways as renovation technology can make several possible ways, so as manual welding whit coated electrode, with filled electrode or automatic submerged arc. The resulting mechanical properties will depend on the additional materials, which was used to create surfacing. This thesis deals whit evaluation of integrity and microstructure single - layer to three - layer surfacing with filled electrode on the rail with predominantly pearlitic structure. Were evaluated areas with the greatest heat dissipation during cooling, due to the possible occurrence of side structures. The study employed the interaction light microscopy, the scanning electron microscopy equipped by energy dispersive chemical microanalysis, the macro and micro hardness measurement by Vickers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectNavařovánícs
dc.subjectbainitická ocelcs
dc.subjecttepelně ovlivněná oblastcs
dc.subjectSurfacingen
dc.subjectbainitic steelen
dc.subjectheat-affected zoneen
dc.titleMikrostruktura a tvrdost návarů bainitické oceli na kolejnicecs
dc.title.alternativeMicrostructure and hardness of bainitic weld deposits on railsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:01cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid33101en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:06:10en
sync.item.modts2021.11.12 17:23:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeStránský, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record