Show simple item record

Mobile robot sensor system

dc.contributor.advisorFedra, Zbyněksk
dc.contributor.authorJuhás, Milošsk
dc.date.accessioned2014-12-06T04:41:26Z
dc.date.available2014-12-06T04:41:26Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationJUHÁS, M. Senzorový systém pro mobilní robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other22013cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3079
dc.description.abstractV bakalárskej práci sú spracované základné teoretické poznatky potrebné pri návrhu senzorového systému pre malého mobilného robota a navrhnutý vlastný senzorový systém. Práca popisuje princíp činnosti taktilných, optoelektronických ako aj ultrazvukových senzorov, ich základné vlastnosti, výhody a nevýhody. Následne sú spracované známe možnosti zapojenia senzorov na sledovanie čiary a detekciu prekážky a stručne popísané komerčne dostupné riešenia. V druhej časti je na základe uvedených princípov, experimentálnych zapojení a meraní navrhnutý vlastný senzorový systém s pokročilími metódami detekcie a spracovania údajov mikroprocesorom. Návrh je zameraný na optimalizáciu spotreby, efektivitu obslužného softwaru a značnú univerzálnosť systému. Súčasťou práce sú tiež knižnice funkcií potrebné pre jednoduché ovládanie a implementáciu senzorového subsystému do vlastnej aplikácie. Na záver sú uvedené a zhodnotené výsledky testovania a zmerané parametre navrhnutého systému.sk
dc.description.abstractIn this Bachelors thesis is processed the basic theoretical knowledge needed to design sensory system for a small mobile robot and the sensory system itself is designed. Thesis describes the working principle of tactile, optoelectonic and ultrasound sensors, their basic features, advantages and disadvantages. Next there are processed known prospects of sensors electrical schemes for line following and obstacle detection sensors and commercialy available solutions are briefly described. In the second part there is, based on introduced principles, experimental schemes and measurements, the sensory system itself designed, which is capable of advanced detection abilities and microprocessor conducted data processing. The design is focused on power usage optimisation, control software efficiency and extended universality of designed system. Part of the thesis are libraries of functions required for simple control and sensory system application. In the epilogue there are listed and evaluated the testing results and measured parameters of designed system.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSenzorový systémsk
dc.subjectoptické senzorysk
dc.subjectultrazvukové senzorysk
dc.subjectsledovanie čiarysk
dc.subjectdetekcia prekážkysk
dc.subjectmobilný robotsk
dc.subjectSensor systemen
dc.subjectoptical sensorsen
dc.subjectultrasonic sensorsen
dc.subjectline followeren
dc.subjectobstacle detectionen
dc.subjectmobile roboten
dc.titleSenzorový systém pro mobilní robotsk
dc.title.alternativeMobile robot sensor systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-15cs
dcterms.extent1.57 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2009-07-07-11:45:09cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid22013en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:05:55en
sync.item.modts2020.03.31 08:28:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeFrýza, Tomášsk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Nováček, CSc. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Pavel Horský (člen) Ing. Karel Ulovec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record