Now showing items 8-9 of 9

  • Využití nových poznatků o Generaci Y při jejich zařazování do podnikové praxe 

    Kruntorádová, Markéta
    Disertační práce se zabývá problematikou Generace Y a jejím postavením v podnikovém prostředí a na pracovním trhu. Zvolená problematika představuje velmi aktuální téma z důvodů demografických změn ve společnosti a rostoucí ...
  • Znalostní management v Hi-Tech firmách 

    Mucha, Martin
    Dizertační práce se zabývá znalostním managementem v prostředí Hi-Tech firem v České republice. Práce se znalostmi ovlivňuje všechny podnikové oblasti. V kontextu podnikatelské úspěšnosti je potřebné posuzovat stanovené ...