Now showing items 1-20 of 95

 • Německý dům v Brně? 

  Svobodová, Hana
  Cílem práce je revitalizace Moravského náměstí v Brně; oživení paměti místa, zhodnocení jeho potenciálu vyprávět. Místo mohutného městského opevnění. Součást koncepce parkové městské okružní třídy. Monumentální Německý dům ...
 • Svratecké nábřeží v Brně - architektonicko urbanistická studie 

  Hynková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá nábřežím řeky Svratky v Brně. Navazuje na předešlé dva semestry, kdy jsem vypracovala podrobné analýzy nábřeží a také navrhla drobné zásahy. Práce se snaží podpořit aktivity kolem řeky, aby lidi ...
 • Muzeum průmyslového dědictví v areálu bývalé textilní továrny v Prostějově 

  Horáková, Terezie
  Areál bývalého oděvního podniku OP Prostějov je výzvou pro budoucí generace, jak zajímavě zhodnotit dnes již nevyužívané budovy továrny z 50. let minulého století. V návrhu se počítá s novou městskou částí, která poskytne ...
 • Bydlení na Starém Brně - architektonicko urbanistická studie 

  Novák, Václav
  Náplní práce je hledání nových forem bydlení pro sociálně vyloučené obyvatele ČR. Navržený soubor dvou budov se nachází na ulici Kopečné v městské části Starého Brna. Budovy jsou umístěny do bezprostřední blízkosti a jejich ...
 • MOSILANA BRNO 

  Cyrnerová, Jana
  Předmětem diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie dřívějších areálů textilních továren a území podél ulice Křenová. Hlavním cílem je začlenění a rehabilitace současných staveb do organismu města a citlivé ...
 • NOVÉ STARÉ BRNO 

  Paulík, Jan
  Student Bc. Jan Paulík se ve své diplomové práci bude zabývat návrhem nových městských domů na Starém Brně. Po výběru konkrétního místa se bude zabývat jeho potenciálem a návrhem různých forem bydlení, možností parkování ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Britanová, Eva
  Nový komplex škol v Ostravě na Černé louce je školou současnosti s perspektivou do budoucnosti. Tento institut vzdělávání zajišťuje komplexní vzdělávání a soustředí se svým uspořádáním především na maximální efetktivitu ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Dohnalová, Martina
  Zadáním práce bylo vytvořit školní zařízení při použití aktuálních poznatků a trendů. Řešená parcela se nachází v Ostravě v blízkosti Černé louky, historického centra, řeky Ostravice a nově vznikajícího bytového komplexu ...
 • ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV.HYPPOLITA VE ZNOJMĚ 

  Scholz, Lukáš
  KONCEPT NÁVRHU - Navrhované území se nachází v samotném středu znojemské části Hradiště, obklopené z jižní a západní strany obytnou zástavbou rodinných domů, ze severní části lesem a na východní straně se nachází klášter ...
 • Nová vize pro tatranský region 

  Bartková, Darina
  Tatry su sucastou identity slovenskeho a polskeho naroda. Maju vyznamne postavenie v ramci regionu, ktoreho rozvoj a prosperita zavisi na vzajomnej spolupraci obci, krajov a statov. Je to krajina vynimocna svojim prirodnym ...
 • VODA + MĚSTO * SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ CENTRUM 

  Pavolová, Soňa
  Návrhom sprístupňujem a zatraktívňujem časť územia priehrady, cez ktoré privádzam dvoma novými chodníčkami návštevníkov z pobrežia a ďalších z vodnej hladiny. Celkovým cieľom návrhu je pritiahnuť návštevníka na priehradu ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Véghová, Renáta
  Cieľom práce bolo navrhnúť školské stavby zodpovedajúce súčasným trendom a zároveň nadviazať a ďalej rozvíjať koncept urbanistického rozvoja Černé louky.
 • VODA + MĚSTO * SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ CENTRUM 

  Janáč, Petr
  Tento diplomový projekt si klade za cíl zkvalitnění služeb veřejné rekreace poblíž vodního živlu, navrhuje vytvoření jednoduchého areál dřevěných objektů navázaných na pláž. MÉMU NÁVRHU REVITALIZACE A ROZŠÍŘENÍ PLÁŽE KOZÍ ...
 • VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR - LOKALITA VYŠKOV 

  Šupák, Lukáš
  Projekt obsahuje urbanistickou studii přestavby veřejného městského prostoru bývalých prádelen v centrální městské zóně. Konverze tohoto areálu zahrnuje revitalizaci a asanaci staré zástavby a okolí, nové objekty, volné ...
 • ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV.HYPPOLITA VE ZNOJMĚ 

  Valíček, Petr
  Základním cílem je vytvořit funkční a důstojnou budovu muzea s provozy umožňujícími zkoumání, zpracování a deponování archeologických nálezů a jejich následnou prezentaci v poutavé stálé expozici. Aby byl zajištěn zájem a ...
 • Galerie Velké ceny města Brna 

  Sikora, Zbigniew
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo navázat na urbanistickou studií provedenou v rámci předchozího modulového ateliéru a vypracovat architektonickou studii objektu Galerie Velké ceny města Brna. Návrh byl podřízen ...
 • ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV.HYPPOLITA VE ZNOJMĚ 

  Thiemel, Jiří
  Práce se snaží nalézt řešení kombinující využití bývalého klášterního statku pro účely archeologické základny, archeologické expozice a doplňkových funkcí v podobě víceúčelového objektu pro kulturní akce, výstavy a workshopy, ...
 • PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - BOX FACTORY OLOMOUC 

  Serenčko, Igor
  Hlavním cílem projektu je vytvořit multifunkční areál, který má poskytnout široké veřejnosti volnočasové, umělecké a kulturní centrum pro všechny věkové kategorie, avšak s důrazem na mladší generaci. Program projektu poskytl ...
 • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Benešova (od ulice Nádražní po Malinovského náměstí) 

  Foltýnek, Jan
  Historicky se lokalita Benešova nachází na hranici středověkého města Brna v místě bývalého barokního opevnění. V devatenáctém století po zbourání fortifikace byla realizována výstavba okružní třídy s převážně blokovými ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Linderová, Ivana
  Zadaním diplomovej práce bolo navrhnúť komplex školských budov neďaleko historického centra mesta Ostrava, ktorý zahŕňa tri stupne vzdelávania, od deti predškolského veku až po stredoškolskú mládež. Hlavným cieľom projektu ...