Now showing items 1-20 of 95

 • Městská knihovna v Michalovcích 

  Jenčiková, Zuzana
  Nadviazanie na mestskú štruktúru mesta Michalovce, historickú a zároveň súčasnú. Riešenie otázky parkovania v meste. Nová kultúrna inštitúcia v spojení s verejným priestorom. Doplnenie funkcií mesta, oživenie charakteru ...
 • ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV.HYPPOLITA VE ZNOJMĚ 

  Mitáš, Petr
  Zpracování standardní architektonické studie areálu archeologické nadace do podoby polyfunkčního centra, sloužícího nejen k prezentaci archeologických nálezů, ale rovněž potřebám turistického ruchu, vzdělávání a vědecké ...
 • Bydlení v bývalém továrním areálu OP Prostějov 

  Tomaňová, Zuzana
  Tento projekt se zabývá konverzí bývalého továrního areálu OP Prostějov, ležícího ve východní části města Prostějov, poblíž rychlostní komunikace R46. Společnost OP Prostějov zkrachovala v roce 2010 a od této doby areál ...
 • Obnova Starého Brna 

  Sopoušková, Petra
  Práce se zabývá vývojem Starého Brna. Staré Brno je v současnosti poznamenáno čekáním na realizaci územního plánu, který by měl vyřešit problém příliš velké dopravní zátěže oblasti. Na realizaci se však pravděpodobně bude ...
 • Obnova Jasenovského hradu a okolí 

  Turcovský, Štefan
  Celkový koncept práce naväzuje na stávajúci stav a bohatú historickú, umeleckú, miestnu hodnotu. Vychádza s dvoch hlavných reprezentantov života a histórie Jasenova (Jasenovský prameň, Jasenovský hrad) a je doplnená o novú ...
 • ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV.HYPPOLITA VE ZNOJMĚ 

  Thiemel, Jiří
  Práce se snaží nalézt řešení kombinující využití bývalého klášterního statku pro účely archeologické základny, archeologické expozice a doplňkových funkcí v podobě víceúčelového objektu pro kulturní akce, výstavy a workshopy, ...
 • ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV.HYPPOLITA VE ZNOJMĚ 

  Šikula, Martin
  Zadáním diplomního projektu je návrh nového areálu na Hradišti Sv. Hyppolita ve Znojmě. V současné době je část areálu ve vlastnictví Nadačního fondu Sv. Hyppolita, jež je organizací zabývající se archeologickým výzkumem ...
 • PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - LOKALITA "ČTYŘI DVORY" ČESKÉ BUDĚJOVICE 

  Hraba, Adam
  Primárním cílem předkládané studie je stavba SCIENCE CENTRA v Českých Budějovicích. Budova je pojata jako neformální středisko vzdělávání regionálního charakteru, které se zaměřuje na cílenou popularizaci vědy a nových ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Musilová, Petra
  Zadání diplomové práce bylo navrhnout soubor školských budov v Ostravě na Černé louce. Návrh měl vycházet a navazovat na vítězný projekt architektonické kanceláře Maxwan, která vyhrála urbanistickou soutěž na toto území. ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Masárová, Simona
  Predmetom diplomovej práce je projektovanie súboru školských stavieb v Ostrave na Černej lúke. Stavenisko nie je presne zadané, na základe analýz a urbanistickej štúdie holandského ateliéru Maxwan, som si zvolila parcelu ...
 • Pavilón pro EXPO 2015 v Miláně 

  Chuděj, Tomáš
  Mottom svetovej výstavy Expo 2015 v Miláne je „Nakŕmiť planétu, Energia pre život“. Hlavnou ideou návrhu pavilónu je Potrava – energia pre život. Snahou je poukázať na racionálny stravovanie a zdravý životný štýl. A to nie ...
 • VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR - PŘEDNÁDRAŽÍ BRNO 

  Votroubek, Vít
  Veřejný městský prostor Brněnského přednádraží je rušnou tepnou v blízkosti centra. Tento prostor má svá specifika a svůj vlastní život. Je to jedno velké divadlo pod širým nebem se skrytým potenciálem a osobitým rázem. ...
 • Městská památková rezervace Kroměříž – architektonicko–urbanistické řešení vybrané lokality 

  Perglová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá vypracováním architektonické studie úprav vybrané lokality na území MPR Kroměříže. Návrh respektuje regulační plán města a požadavky památkové péče. Na vybrané ulici Vejvanovského byla zvolena ...
 • Svratecké nábřeží v Brně - architektonicko urbanistická studie 

  Hynková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá nábřežím řeky Svratky v Brně. Navazuje na předešlé dva semestry, kdy jsem vypracovala podrobné analýzy nábřeží a také navrhla drobné zásahy. Práce se snaží podpořit aktivity kolem řeky, aby lidi ...
 • Bydlení na starém Brně - architektonicko urbanistická studie 

  Krempaský, Tomáš
  Témou mojej diplomovej práce je bývanie v starom Brne v katastrálnom území Staré Brno. V súčasnosti sa vybrané územie nachádza na mape brownfiedlu mesta Brno a otázka jeho osudu sa stáva aktuálnou témou. Pre návrh úspešnej ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Matušková, Martina
  Projekt se zabývá aktuální problematikou území Černé louky v bezprostřední blízkosti centra Ostravy. Původní soutěžní návrh kulturního klastru Černé louky doplňuje o vzdělávací, sportovní a gastronomicko – výzkumné zařízení, ...
 • Městská památková rezervace Kroměříž – architektonicko–urbanistické řešení vybrané lokality 

  Kmošek, Vojtěch
  Zadáním bakalářské práce bylo vyřešení nového vstupu do města v ulici Vejvanovského v Kroměříži. Místo je situováno na hranici historického jádra. Návrh lokalitě určuje novou funkci a vzniká zde galerie, výtvarné studio, ...
 • Bydlení na starém Brně - architektonicko urbanistická studie 

  Mikulková, Veronika
  Tématem diplomové práce je území nacházející se ve Starém Brně, v blízkosti městského centra. Jedná se o nárožní proluku vymezenou ulicemi Pekařskou a Anenskou. Navržená zástavba doplňuje okolní ulice; v reakci na okolní ...
 • PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - PRÁDELNY A ČISTÍRNY CHRIŠTOF VE VYŠKOVĚ 

  Opatrný, Vladimír
  PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - PRÁDELNY A ČISTÍRNY CHRIŠTOF VE VYŠKOVĚ. K návrhu bylo přistoupeno jako k celkové asanaci území se zanecháním a znovuvyužitím jednoho centrálního objektu. Dále zde bylo umístěno několik ...
 • Bydlení na starém Brně - architektonicko urbanistická studie 

  Vojtová, Irena
  Tématem práce je bydlení na Starém Brně. Netypická trojúhelníková parcela lemovaná rušnou ulicí Pekařskou a klidnou Anenskou vymezuje prostor svažující se ve dvou rovinách. V ose západ-východ stoupá podél ulice Pekařské a ...