Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční výzkum učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely: Hodnocení pilotní verze učebnice 

    Ellederová, Eva (Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020-04-02)
    Studie představuje metodologii konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely (dále jen ESP) a seznamuje čtenáře s prvními výsledky výzkumného šetření. Cílem je vyhodnotit kvalitu pilotní verze ...
  • Konstrukční výzkum ve vzdělávání 

    Ellederová, Eva (Česká pedagogická společnost o.s., 2017-09-30)
    Cílem této studie je vymezit pojetí konstrukčního výzkumu ve vzdělávání jako výzkumného designu, který klade důraz na vývoj řešení komplexních problémů v pedagogické praxi a na vývoj či validaci teorií o vzdělávacích ...