Now showing items 1-1 of 1

  • Funkcionální analýza s aplikacemi ve zpracování signálů 

    Veselý, Vítězslav; Rajmic, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, 2015-01-01)
    Látka je rozčleněna do sedmi kapitol s cílem podat ucelený výklad základů lineární funkcionální analýzy, který čtenáři umožní hlouběji pochopit matematickou podstatu a usnadnit tak následné studium podle aplikačního zaměření. ...