Show simple item record

Letové teploty a rychlosti částic prášku plazmově nanášeného TiO2

dc.contributor.authorČížek, Jancs
dc.contributor.authorKhor, Khiam Aikcs
dc.contributor.authorDlouhý, Ivocs
dc.date.accessioned2019-04-03T03:54:35Z
dc.date.available2019-04-03T03:54:35Z
dc.date.issued2013-10-25cs
dc.identifier.citationJOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY. 2013, vol. 22, issue 8, p. 1320-1327.en
dc.identifier.issn1059-9630cs
dc.identifier.other101086cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30997
dc.description.abstractThis paper relates to the in-flight temperature and velocity of TiO2 particles, an integral part of the systematic research on atmospheric plasma spraying of the material. Initial powder feedstock (32-45 um, 100% rutile phase) was introduced into the plasma jet. Six parameters were selected to represent the versatility of the plasma system and their respective influences were determined according to basic One-at-a-time and advanced Taguchi design of experiments combined with analysis of variance analytical tool. It was found that the measured temperatures varied from 2121 K to 2830 K (33% variation), while the velocities of the particles altered from 127 m/s to 243 m/s (91% variation). Gun net power was detected as the most influential factor with respect to the velocity of the TiO2 particles (an increase of 8.4 m/s per 1 kW increase in net power). Spray distance was determined to have a major impact on the in-flight temperature (a decrease of 10 mm in spray distance corresponds to a drop of 36 K). A significant decrease in both characteristics was detected for an increasing amount of powder entering the plasma jet: a drop of 7.1 K and 1.4 m/s was recorded per every +1 g/min of TiO2 powder.en
dc.description.abstractTato práce se zabývá letovými vlastnostmi (zejména povrchovou teplotou a rychlostí) částic TiO2 a představuje integrální součást systematického výzkumu atmosférického plazmového nanášení tohoto materiálu. V rámci studie byl do proudu plazmy vnesen výchozí práškový materiál (32-45 um, 100% rutil). Bylo vybráno šest parametrů reprezentujících univerzálnost plazmového systému a byly stanoveny jejich jednotlivé vlivy pomocí základní metody One-at-a-Time (jednotlivě) a pokročilé metody Taguchiho designu s využitím statistického nástroje analýzy rozptylů. Bylo zjištěno, že měřené teploty se pohybovaly v rámci rozmezí 2121 K až 2830 K (rozdíl 33%), kdežto letové rychlosti částic se měnily mezi 127 m/s a 243 m/s (rozdíl 91%). Jako parametr s největším vlivem na letovou rychlost částic TiO2 byl určen výkon plazmové pušky (zvýšení rychlosti o 8.4 m/s na každý 1 kW výkonu). Vzdálenost vzorku od pušky byla shledána faktorem s nejvyšším dopadem na letovou teplotu částic, s každým zvětšením vzdálenosti o 10 mm částice ochladily o zhruba 36 K. Významný pokles obou letových charakteristik byl dále zaznamenán pro zvyšující se množství prášku vstupujícího do plazmového proudu: zvýšení vtoku prášku o +1 g/min odpovídal pokles teploty o 7.1 K and rychlosti o 1.4 m/s.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1320-1327cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherSpringercs
dc.relation.ispartofJOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGYcs
dc.relation.urihttp://link.springer.com/article/10.1007/s11666-013-9993-9cs
dc.rights(C) Springercs
dc.subjectplasma sprayen
dc.subjectin-flight propertiesen
dc.subjectTiO2en
dc.subjectrutileen
dc.subjectTaguchi designen
dc.subjecttitaniaen
dc.subjectplazmové nanášení
dc.subjectletové vlastnosti
dc.subjectTiO2
dc.subjectrutil
dc.subjectTaguchiho design
dc.subjectoxid titaničitý
dc.titleIn-Flight Temperature And Velocity of Powder Particles of Plasma Sprayed TiO2en
dc.title.alternativeLetové teploty a rychlosti částic prášku plazmově nanášeného TiO2cs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
sync.item.dbidVAV-101086en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.04.01 11:01:19en
sync.item.modts2020.04.01 06:05:38en
dc.coverage.issue8cs
dc.coverage.volume22cs
dc.identifier.doi10.1007/s11666-013-9993-9cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1059-9630/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionacceptedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record