Show simple item record

NEW ON THE „OLD“ – Brno, Bratislavská - Stará Corner

dc.contributor.advisorJura, Pavelcs
dc.contributor.authorStruhařík, Danielcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:28:17Z
dc.date.available2019-04-03T22:28:17Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSTRUHAŘÍK, D. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.cs
dc.identifier.other72962cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31084
dc.description.abstractUNIVERZÁLNÍ/OTEVŘENÝ DŮM „Nadčasovost domu není o jeho neměnnosti, ale o schopnosti se přizpůsobovat novým provozům, aniž by se ztratila kvalita a původní prostorové schéma.“ Yvette Vašourková, Zlatý řez, n°34, zima 2011 Tématem návrhu je univerzální, popř. otevřený dům. Takový, který umožňuje změnu funkce bez zásahu do konstrukční podstaty objektu. Díky tomu zde lidé mohou pracovat nebo bydlet, popřípadě kombinaci obojího. Nosné prvky zde tvoří fasáda a ztužující jádro. Vnitřní příčky jsou nenosné a tudíž variabilní. Univerzální rastr fasády zcela záměrně dům nepředurčuje pro žádné využití, umožňuje mu v čase stálost. Dům se tak stává jakýmsi rámcem. Objekt může být domem bytovým, administrativním pracovištěm nebo například hotelem. To znamená, že i po změně funkce se dům nebude muset odstranit.cs
dc.description.abstractUNIVERSAL / OPEN HOUSE "The timelessness of house is not stable, but the ability to adapt to new operating them without losing the original quality and spatial scheme." Yvette Vašourková, Golden Section, n ° 34, Winter 2011 The theme of the proposal is universal, respectively. open house. One that allows you to change the function without interfering with the structural nature of the object. Thanks to this, people can work or live, or a combination of both. The supporting elements will form the facade and reinforcing core. Interior walls are non-load bearing and therefore variable. Universal grid facade deliberately does not predetermine the house for any use, allows him time stability. The house becomes a kind of framework. The object may be a residential house, for example, the administrative department or the hotel. This means that even after changing the function of the house will have to be removed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpolyfunkční důmcs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectvariabilitacs
dc.subjectadministrativacs
dc.subjectbydlenícs
dc.subjectmulti-functional buildingen
dc.subjectBrnoen
dc.subjectvariabilityen
dc.subjectadministrationen
dc.subjecthousingen
dc.titleNOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Starács
dc.title.alternativeNEW ON THE „OLD“ – Brno, Bratislavská - Stará Corneren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-05-26cs
dcterms.modified2014-05-26-17:16:40cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid72962en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 03:58:58en
sync.item.modts2020.03.31 01:44:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeŠupler, Liborcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. arch. Marek Štěpán (předseda) Ing. arch. Bohumila Hybská (člen) Ing. arch. Petr Kopečný (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record