Show simple item record

NEW ON THE „OLD“ – Brno, Bratislavská - Stará Corner

dc.contributor.advisorJura, Pavelcs
dc.contributor.authorIldža, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:15:10Z
dc.date.available2019-05-17T14:15:10Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationILDŽA, L. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.cs
dc.identifier.other72958cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31086
dc.description.abstractKonceptom riešenia ja rozdelenie funkčného využitia domu do dvoch viditeľne odlišných hmôt, ktoré vzájomným prelínaním zároveň definujú okrem seba samých aj verejné priestory a prieniky k nim. Jednotlivé funkciou odlišné hmoty plynule postupujú a navzájom sa dopĺňajú. Dom vyplňuje nárožie, a dodržiava tak ucelený charakter zástavby v okolí. Nerobí tak však na úkor verejného priestoru, ktorý je umiestnený vo vnútri parcely. Pozýva do neho rozľahlý prienik fasádou. Ten sa symbolicky zmenšuje pri prechode do poloprivátneho priestoru určeného rezidentom. Vo vnútrobloku, prístupnému komukoľvek, sa nachádza priestor pre posedenie, terasu reštaurácie či kaviarne, ktorá môže poslúžiť ako stage pre usporiadavanie rôznych menších kultúrnych či hudobných akcií. Parter domu obsahuje služby, prenajímateľné obchodné priestory... Výraz domu taktiež v sebe prepisuje jasnú rozdielnosť jendotlivých funkcií. Relatívne mohutnú hmotu obytnej časti sa snaží odľahčiť rímsami, ktore pôsobia akoby jednotlivé podlažia levitovali na veľkých doskách. Korunná rímsa domu naväzuje na okolitú zástavbu aj napriek kombinácií rôznych výšok podlaží pre bývanie a administratívu.cs
dc.description.abstractThe concept of this problem is division of the house into two distinctly different materials, which also defines interpenetration except themselves and public spaces and penetrations to them. Each feature different mass flow process and complementary . House fills the corner , and continued as comprehensive nature of construction in the area. However, doing so at the expense of public space , which is located inside the parcel . Invites you to him sprawling penetration facade. He symbolically reduces the transition into the space of half a designated resident. In the inner block , accessible to anyone , there is room for furniture, patio restaurants and coffee shops , which can serve as a stage for ranking various smaller cultural and music events . Parterre house includes services leasable retail space ... The expression also in the house himself transcribed clear difference jendotlivých functions . Relatively robust mass residential part is trying to lighten ledges that act as individual levels levitated on large plates . Crowning cornice of the house continues the surrounding buildings despite combinations of varying heights floors for living and Administration.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpolyfunkcnycs
dc.subjectdomcs
dc.subjectbrnocs
dc.subjectpolyfunctionalen
dc.subjecthouseen
dc.subjectbrnoen
dc.titleNOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Starács
dc.title.alternativeNEW ON THE „OLD“ – Brno, Bratislavská - Stará Corneren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-05-26cs
dcterms.modified2014-05-26-17:14:28cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid72958en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:03:25en
sync.item.modts2020.03.31 23:42:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeMutina, Petrcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. arch. Marek Štěpán (předseda) Ing. arch. Bohumila Hybská (člen) Ing. arch. Petr Kopečný (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record