Show simple item record

Study of surface tension of systems applied in ultrasonography.

dc.contributor.advisorMravec, Filipcs
dc.contributor.authorŘíkovská, Kláracs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:28:19Z
dc.date.available2019-04-04T05:28:19Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationŘÍKOVSKÁ, K. Studium povrchového napětí systémů využitelných v ultrasonografii. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other67605cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31122
dc.description.abstractCílem práce bylo studium povrchového napětí systémů využitelných v ultrasonografii. Bylo navrženo několik experimentů. Tyto experimenty se týkaly především měření povrchového napětí bublinovým tenziometrem BPA-800P. Bylo provedeno bližší zkoumání vlivu povrchového napětí komerčně dostupné látky SonoVue®, která ve své struktuře obsahuje mimo jiné dva fosfolipidy. Dále bylo zkoumáno několik samostatných fosfolipidů. Všechny látky byly rozpuštěny ve fyziologickém roztoku (0,15 M NaCl). Byl prověřován vliv plynu tvořící mikrobubliny. Zjišťovalo se, zda má vliv na velikost povrchového napětí. Zkoumanými plyny byl vzduch a SF6. U některých vzorků bylo měřeno povrchové napětí pomocí metody odtrhování du Nüyho prstence. Bylo zjištěno, že plyn tvořící mikrobubliny (vzduch nebo SF6) nemá vliv na velikost povrchového napětí. Na velikost povrchového napětí, měřeného bublinovým tenziometrem, má vliv vznik pěny na povrchu vzorku. Takto vzniklá pěna povrchové napětí snižuje. Pro srovnání výsledků měření je důležitý tlak proudu plynu, který velice často kolísá v průběhu měření a ztěžuje tak interpretaci dat.cs
dc.description.abstractSurface tension of sonography systems was investigated using several experiments. These experiments were comprised of measurements of surface tension using BPA-800P tensiometer. The influence of surface tension of commercial substance SonoVue®, which contains in its structure two types of phospholipids, was studied more detailed. Other phospholipids were studied to comparison with SonoVue®. All substances were dissolved in saline (0,15 M NaCl). Effect of gas type on microbubbles formation and surface tension was investigated. Some samples were studied using du Nüy ring method. It was found that gas constructing the microbubbles (air or SF6) has no impact to the surface tension value. Production of foam on the surface of solutions has an impact on the value of the surface tension. This foam degreases the surface tension. Gas pressure is significant to comparison of measured data.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPovrchové napětícs
dc.subjecttenziometrcs
dc.subjectmikrobublinycs
dc.subjectSonoVue®cs
dc.subjectfosfolipidcs
dc.subjectvzduchcs
dc.subjectSF6cs
dc.subjectSurface tensionen
dc.subjecttensiometeren
dc.subjectmicrobubblesen
dc.subjectSonoVue®en
dc.subjectphospholipiden
dc.subjectairen
dc.subjectSF6en
dc.titleStudium povrchového napětí systémů využitelných v ultrasonografii.cs
dc.title.alternativeStudy of surface tension of systems applied in ultrasonography.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-06-20-08:12:46cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid67605en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:06:11en
sync.item.modts2020.03.31 22:35:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePekař, Miloslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceKlučáková – Jsou průměrné hodnoty a chyby měření v tabulce 2 určeny pro všechny časy měření? Vala – Jaké očekáváte rozdíly v chování připravených systémů ve vašich vzorcích a v lidském těle? Jak jste určila chybové úsečky u obrázku16? Taraba – Proč byl zvolen SF6?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record