Show simple item record

Customer Satisfaction Analysis and Proposals for Its Improvement

dc.contributor.advisorSchüller, Davidcs
dc.contributor.authorŽambochová, Alicecs
dc.date.accessioned2014-12-19T16:40:43Z
dc.date.available2014-12-19T16:40:43Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationŽAMBOCHOVÁ, A. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other73961cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31130
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na analýzu, hodnocení a na návrhy na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků. První část práce je věnována teoretickému podkladu na dané téma. V další části je provedena analýza současné situace vnitřního a vnějšího okolí podniku a analýza úrovně spokojenosti zákazníků, která je založena na vyhodnocení dotazníkového průzkumu. Poslední část obsahuje návrhy na zvýšení spokojenosti zákazníků.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the analysis and evaluation of proposals to increase customer satisfaction. The first part is devoted to the theoretical background of the topic. The next part is an analysis of the current situation of the internal and external environment of the company, as well as an analysis of customer satisfaction following an evaluation of questionnaire-based research. The last part contains proposals to increase customer satisfaction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZákazníkcs
dc.subjectspokojenostcs
dc.subjectmarketingový průzkumcs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectčajovnacs
dc.subjectCustomer satisfactionen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectquestionnaireen
dc.subjectteahouseen
dc.titleAnalýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovněcs
dc.title.alternativeCustomer Satisfaction Analysis and Proposals for Its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-11cs
dcterms.extent1.80 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2014-06-20-08:00:53cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73961en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:10:15en
sync.item.modts2021.11.08 12:14:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeZámečník, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího zodpovězeny. Otázky oponenta zodpovězeny. Prof. Dohnal: Jakým způsobem bylo provedeno statistické vyhodnocení? Co je normální rozdělení? Zodpovězeno. Ing. Breinek: Jaký je smysl ve SWOT analýze uvádět vývoj HDP a další makroekonomiceké ukazatele na celostátní úrovni,, je to prakticky využitelné? Zvažovala jste možnost počítat elasticitu poptávky? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record