Show simple item record

Design of control board for BLDC motor

dc.contributor.advisorVeselý, Liborcs
dc.contributor.authorZbranek, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:31:48Z
dc.date.available2019-04-04T03:31:48Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationZBRANEK, P. Návrh řídicí desky pro BLDC motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73587cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31303
dc.description.abstractV rámci této diplomové práce byly řešeny algoritmy a hardware pro řízení BLDC motoru. Jako první byl navržen pro řízení motoru v LabView algoritmus nazývaný „Six-step“. Ten ovšem způsobuje zvlnění momentu, proto bylo ve finálním řešení použito vektorové řízení. Jde o senzorové řízení, proto bylo nezbytné navrhnout měření pozice rotoru. To bylo vyřešeno pomocí magnetického snímače polohy. Po otestování řídícího algoritmu byl navržen vlastní hardware pro řízení BLDC motoru. Hlavní řídicí jednotkou byl zvolen mikroprocesor MC56F82743, který se používá přímo pro řízení BLDC motorů. Mikroprocesor byl naprogramován ve vývojovém prostředí CodeWarrior, pomocí USB-TAP přes JTAG.cs
dc.description.abstractIn the context of this master’s thesis are solved algorithms and hardware for control BLDC motor. The first was designed algorithm in LabView called "six-step". This algorithm causes a torque ripple, so in the final version was used vector control. It is a sensor control, so was necessary to design a measurement of rotor position. It was solved using a magnetic position sensor. After testing the control algorithm was designed my own hardware for control the BLDC motor. The main control unit was chosen microprocessor MC56F82743, which is designed specifically for BLDC motor control. The microprocessor was programmed in the CodeWarrior development environment, using a JTAF and USB-TAP.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBLDC motorcs
dc.subjectSenzorové řízení motorůcs
dc.subjectMikroprocesor MC56F82743cs
dc.subjectCodeWarriorcs
dc.subjectBLDC motoren
dc.subjectSensor motor controlen
dc.subjectMicroprocessor MC56F82743en
dc.subjectCodeWarrioren
dc.titleNávrh řídicí desky pro BLDC motorcs
dc.title.alternativeDesign of control board for BLDC motoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-11cs
dcterms.modified2014-06-13-12:06:43cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73587en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:11:15en
sync.item.modts2021.11.12 19:29:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePohl, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record