Show simple item record

Molecular organization of humic acids in solutions

dc.contributor.advisorKlučáková, Martinacs
dc.contributor.authorChytilová, Anetacs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:39Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:39Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationCHYTILOVÁ, A. Molekulární organizace huminových kyselin v roztocích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other67628cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31396
dc.description.abstractRozmanitá struktura a obsah velmi různorodých funkčních skupin huminových kyselin jednak činí tyto látky velmi vděčným studijním materiálem pro celou řadu vědeckých pracovišť, především však zapříčiňuje celou řadu jejich velmi zajímavých vlastností. Jedná se primárně o vlastnosti spektrální, koloidní, elektrochemické, iontově výměnné a sorpční. Využití huminových kyselin v širokém oborovém spektru je předmětem dalšího výzkumu a vývoje. Tyto složité heterogenní polydisperzní látky jsou převážně cyklického aromatického charakteru, což podle některých studií má za následek jejich hnědé zbarvení. Obecně existuje více teorií předpokládající jejich možnou sekundární strukturu. Studium struktury a konformace huminových kyselin ve vodných roztocích bylo hlavním předmětem této práce. Pro tyto účely byly připraveny koncentrační řady huminových kyselin ve čtyřech různých prostředích: 0,1 M NaOH, ve vodě s pH následně upraveným na hodnotu 12 (bazické prostředí), 0,1 M NaOH + 0,1 M HCl, 0,1 M NaCl (neutrální prostředí). Ke studiu konformace byly využity tyto analytické metody: ultrafialová a viditelná spektrometrie, dynamický rozptyl světla, elektroforetický rozptyl světla, měření hustoty, potenciometrické stanovení pH a přímá konduktometrie. Při experimentování byl kladen důraz především na čistotu huminových kyselin extrahovaných z lignitu.cs
dc.description.abstractThe diverse structure and content of the highly varied functional groups of humic acids determine these substances as a worthwhile study material for a number of scientific institutions. Above all, the structure causes a wide range of their interesting properties, especially spectral, colloidal, electrochemical, ion-exchange and adsorption properties. Humic acids have variety of utilization in the industry while they have been the subject of a range of further research and development. The character of these complex heterogeneous polydisperse substances is mainly cyclic and aromatic, which according to some studies results in their brown color. Generally, there are multiple theories assuming their potential secondary structure. The aim of this study is the analysis of structure and conformation of humic acids in aqueous solutions. For the purposes mentioned above a concentration series of humic acids have been prepared in four different mediums: 0,1 M NaOH, humic acids in water with pH modified to 12 (basic medium), 0,1 M NaOH + 0,1 M HCl, 0,1 M NaCl (neutral medium). In order to study conformations several analytic methods have been used: ultraviolet and visible spectroscopy, dynamic light scattering, electrophoretic light scattering, potentiometric determination of pH and direct conductimetry. Throughout the experimentation the emphasis was mainly on the purity of humic acids extracted from lignite.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthuminové kyselinycs
dc.subjectkonformacecs
dc.subjectdynamický rozptyl světlacs
dc.subjectelektroforetický rozptyl světlacs
dc.subjecthumic acidsen
dc.subjectconformationen
dc.subjectdynamic light scatteringen
dc.subjectelectrophoretic light scatteringen
dc.titleMolekulární organizace huminových kyselin v roztocíchcs
dc.title.alternativeMolecular organization of humic acids in solutionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-20-08:12:42cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid67628en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:16:48en
sync.item.modts2020.04.01 01:46:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeEnev, Vojtěchcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)cs
but.defencePekař – jak bylo dosaženo ve vodě pH 12 Márová – elektroforetický rozptyl světlacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record