Recent Submissions

 • Chování funkcí více proměnných z hlediska extrémů 

  Beseda, Jiří
  Problematika extrému funkce více proměnných spočívá ve výpočtu maxima nebo minima této funkce. Toto maximum a minimum funkce může být lokální, vázané a globální. K výpočtu nám pomáhají zejména derivace funkce, které položíme ...
 • Design čelního světlometu automobilu 

  Struhár, Slavomír
  Témou práce je dizajn čelného svetlometu na bližšie nešpecifikovaný automobil. Prvú časť práce tvorí Prehľad súčasného poznania, ktorý sa venuje histórii, súčasnosti a blízkej budúcnosti predných svetlometov sériovo ...
 • Návrh stendu pro testování protetických chodidel 

  Švachová, Michaela
  Bakalárska práca obsahuje stav súčasného poznania, ktorý zahŕňa biomechaniku chôdze, definíciu a klasifikáciu protézy dolnej končatiny a používané spôsoby testovania transtibiálnych protéz. Ďalej obsahuje popis a zaťažovacie ...
 • Systém pro odsávání spalin nad spékacím roštem 

  Kratochvílová, Silvie
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením systému pro odsávání spalin nad spékacím roštem. První část je věnována obecnému pojednání o spékacím roštu, o jeho činnosti a o jednotlivých modifikacích. Další část ...
 • Design budíku 

  Rašínová, Jitka
  Cílem práce je navrhnout originální a esteticky hodnotný budík, který zároveň vyhovuje vysokým funkčním a ergonomickým nárokům kladených na kvalitní produkt.
 • Odmrazovací soustavy letadel 

  Smékal, Aleš
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s problematikou námrazy na letadlech. Obsahuje rozdělení jednotlivých systémů na odmrazovací a protinámrazové, dále je uvedena energetická náročnost a efektivnost jednotlivých ...
 • Letecké aktuátory 

  Jetela, Václav
  Bakalářská práce s názvem „Letecké aktuátory“ se v první části zabývá uceleným přehledem hydraulicky a elektricky poháněných aktuátorů používaných v letectví. Druhá část práce je věnována přehledu leteckých hydraulických ...
 • Design zásahové požární přilby 

  Oujezdský, Lukáš
  Tématem této bakalářské práce je design zásahové požární přilby, konkrétně ochranné přilby určené primárně požárním jednotkám. Cílem designu je vytvoření koncepčního návrhu respektující ergonomické, technické a estetické ...
 • Současné trendy ve vývoji leteckých pohonných jednotek 

  Durchan, Vladimír
  Tato bakalářská práce popisuje současné trendy a novinky ve vývoji leteckých pohonných jednotek, jejich aplikaci v současnosti vyráběných leteckých pohonných jednotkách. Jednotlivá konstrukční řešení vyplývajících z ...
 • Mlhy a dráhová dohlednost na letišti Brno-Tuřany 

  Tarasovičová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá dohledností a dráhovou dohledností, jejich hlášením v různých meteorologických zprávách, způsoby jejich určování a jevy, které je zhoršují. Soustřeďuje se na mlhy jako hlavní příčinu malé ...
 • Design odšťavňovače 

  Michalicová, Anežka
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou odšťavovačov a riešením designu odšťavovača. Prvá časť je venovaná prehľadu odšťavovačov od histórie cez technickú analýzu, až po ich súčasný stav na trhu. Ďalšia časť je zameraná ...
 • Konstrukční návrh osobního výtahu umístěného ve svahu 

  Látal, Roman
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí výtahu do svahu pod úhlem 25° pro 4 osoby s celkovou nosností 400 kg. Konstrukce je rozdělena do dvou bakalářských prací, přičemţ tato práce je zaměřena na návrh konstrukce kabiny ...
 • Metodika návrhu konstrukce vstřikovací formy v systému CATIA V5 

  Přikryl, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem návrhu konstrukčního řešení vstřikovací formy pro kryt ventilátoru nákladního automobilu v programu Catia V5R19. V první části bakalářské práce jsou popsány základní informace o ...
 • Montážní přípravek pro opěradlo předního sedadla 

  Vincenc, Jan
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem univerzálního montážního přípravku s upínáním a polohováním rámu opěradla předního automobilového sedadla. V úvodu práce je uveden stručný popis konstrukce automobilových ...
 • Přehled letadel poháněných lidskou silou 

  Valuch, Tomáš
  V této bakalářské práci je vypracován historický vývoj letadel poháněných lidskou silou. Cílem práce je vypracovat přehled lidsky poháněných letadel, vyhodnotit trendy v konstrukci draku a také vyhodnotit trendy zadaných ...
 • Výroba hřídele pro pohon zemědělského stroje 

  Tenora, Tomáš
  Předmětem zadané bakalářské práce je analýza technologie výroby hřídele pro pohon zemědělského stroje. Po rozboru technické dokumentace práce obsahuje analýzu stávající výroby v podmínkách firmy. Vlastním cílem bakalářské ...
 • Návrh aparatury pro VF plasmové leptání 

  Bárdy, Stanislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom aparatúry na vysokofrekvenčnú (VF) indukčne viazanú plazmu. V teoretickej časti je rešerne spracované čistenie grafénových povrchov plazmovým leptaním, ďalej sú popísané metódy ...
 • Grafenové struktury vhodné pro polem řízené tranzistory 

  Kurfürstová, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou grafenových struktur vhodných pro tranzistory řízené elektrickým polem. V první části je charakterizován grafen z hlediska jeho vlastností a metod přípravy. V části druhé je shrnuta ...
 • Porovnání možností panelových metod pro aerodynamickou analýzu profilů 

  Bilčík, Adam
  Cieľom tejto práce bolo vytvorenie prehľadu v súčasnosti používaných implementácií panelových metód pre aerodynamické výpočty charakteristík 2D profilov. Základný popis princípu panelovej metódy, porovnanie jednotlivých ...
 • Konstrukční zpracování a výroba patentované bowlingové koule s vnořovacím úchopem 

  Plachý, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je návrh, konstrukční zpracování a výroba patentované bowlingové koule s vnořovacím úchopem. Úvod práce pojednává o daném problému a nastiňuje jeho řešení. V další části jsou popsány různé ...

View more