Now showing items 1-20 of 562

 • Moderní způsoby přeplňování 

  Strouhal, Pavel
  Tato práce je zaměřena na současně používané způsoby přeplňování spalovacích motorů osobních vozidel. Rozebírá nejen možnosti zlepšení celkové charakteristiky pohonné jednotky, ale i konstrukci a uspořádání plnících agregátů, ...
 • Snižování produkce škodlivin ve výfukových plynech moderních motorů 

  Matuška, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na snižování produkce škodlivin ve výfukových plynech moderních spalovacích motorů. Popisuje dílčí sledované nežádoucí emise a legislativu, která reguluje jejich podíl ve výfukových plynech. ...
 • Palivové články a automobil 

  Zlámal, Josef
  V této práci je přiblížen historický vývoj palivového článku, popis jeho konstrukce a funkce, včetně porovnání výhod a nevýhod v současnosti nejčastěji používaných typů. Další část se věnuje problematice paliv pro palivové ...
 • Vysokotlaká hydraulika v zemědělských strojích 

  Pavlík, Václav
  Tato bakalářská práce nabízí přehled nejvyužívanějších způsobů přeměny kinetické energie na tlakovou a naopak, pomocí hydrostatických převodníků. Je zaměřena na problematiku vysokotlakých hydraulických mechanismů v ...
 • Návrh a realizace řídících jednotek pro semiautonomní konvoj 

  Kolomazník, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídících jednotek pro semiautonomní konvoj. Hlavním účelem řídících jednotek je kontrola ovládání vozidla. Na základě příkazů vyšší řídící jednotky bude moci navržená jednotka ovládat ...
 • Asistenční systémy v automobilech a jejich hodnocení podle směrnic Euro NCAP 

  Szabó, Ákos
  Cieľom bakalárskej práce bol vytvoriť prehlad o súčasných asistenčných systémov automobilov a preukázať ich vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. V prvej časti boli systémy kategorizované podľa ich charakteristiky a ...
 • Návrh a simulace výrobních systémů za využití simulačního softwaru pro pokročilé plánování a rozvrhování 

  Chalupa, Josef
  První část práce je zaměřena na základní pojmy týkající se výrobního procesu, typy plánování a rozvrhování výroby. Dále pak na metody a filozofické koncepce plánování a rozvrhování. Druhá část práce se zabývá systémem APS ...
 • Regulovatelné tlumiče silničních vozidel 

  Šplíchal, Bohuslav
  Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením a popisem činnosti konvenčních a regulovatelných tlumičů pérování silničních vozidel. Popisuje dynamiku vozidel při svislém kmitání a vliv tlumení a pérování na chování vozidla. ...
 • Návrh technologie výroby tělesa válečku 

  Drmela, Radim
  Bakalářská práce se zabývá technologií výroby tělesa válečku ve firmě Kovo Šmerda. První část práce je zaměřena na rozbor technologičnosti. Druhá část práce, praktická, objasňuje technologii výroby tělesa válečku do důlních ...
 • Kinematika zavěšení vozidla pro autokros 

  Zubíček, David
  Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním kinematických bodů přední a zadní nápravy autokrosové bugyny a provedení analýzy kinematických charakteristik zavěšení s popisem jejich vlivů na chování vozidla.
 • Vývoj raketových motorů 

  Marcinko, Peter
  Táto práca popisuje vývoj raketových motorov od prvých rakiet až po súčasnosť. Práca je rozdelená do na tri základné časti. Prvá časť popisuje základné fyzikálne princípy, ktorými sa musí raketa počas letu riadiť. Druhá ...
 • Charakteristika palivového elementu 

  Halabuk, Dávid
  Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom palivových elementov reaktorov typu VVER. Okrem obecného popisu palivového elementu je v nej spracovaný prehľad jadrového paliva používaného v minulosti a v súčasnosti na českých a ...
 • Studium rozhraní grafen/křemík užitím metody EBIC 

  Hammerová, Veronika
  Táto bakalárska práca sa zameriava na štúdium rozhrania grafén/kremík nachádzajúcom sa na solárnom článku s grafénovou vrstvou. Toto rozhranie bolo študované pomocou metódy EBIC a Ramanovej spektroskopie. Solárne články s ...
 • Analýza popelovin z krbové vložky 

  Drápela, Jakub
  Tato bakalářská práce má za cíl seznámit čtenáře s velikostní analýzou popelovin z krbové vložky. Práci lze rozdělit na dvě části, přičemž první se věnuje popisu krbových vložek, palivům. Následným procesům při spalování ...
 • Design interaktivního informačního stojanu 

  Tulik, Richard
  Predmetom tejto bakalárkej práce je koncepčný návrh dizajnu interaktívneho informačného stojanu. Hlavným cieľom je spracovanie dizajnu, ktorý bude spĺňať funkčné, konštrukčné, technologické, estetické a ergonomické zákonitosti.
 • Měření tvrdosti 

  Tušla, Jan
  Tvrdost je jedna z nejdůležitějších vlastností materiálů. Pro měření a vyhodnocování tvrdosti existuje velké množství metod. Každá má svoje opodstatnění, oblast použití, výhody a nedostatky. Nejpoužívanějšími metodami ...
 • Koncentrátory napětí v leteckých konstrukcích 

  Černota, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá významnými koncentrátory napětí na skládaných leteckých konstrukcích vyrobených z kovových materiálů. Vytváří přehled nejvýznamnějších vrubů a jejich vlivu na únavovou životnost. Dále uvádí ...
 • Implementace strojového vidění pro řízení paralelního mechanismu 

  Zábrša, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou paralelních robotu a je hlavně zaměřena na problematiku speciálního druhu delta robotu paralelního robotu – delta robotu. Bakalářská práce popisuje historii paralelních robotů, ...
 • Zařízení pro obohacování jaderného paliva 

  Ostrezi, Matěj
  Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky o možnostech a důvodech obohacování jaderného paliva. Popsat jednotlivé způsoby obohacování se zaměřením na jejich historii, princip funkce, energetické a technologické nároky a ...
 • Řízení jízdní stability experimentálního vozidla se čtyřmi hnanými i řízenými koly 

  Brablc, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmů řízení trakce a sestavením, pro tento návrh určeného, dynamického modelu 4WS vozidla. Je zde navrženo několik regulačních struktur, jejichž regulátory jsou navrženy pomocí různých ...