Now showing items 1-2 of 2

  • Akumulace tepla v solárních tepelných soustavách 

    Sedmidubský, Petr
    Tato bakalářská práce pojednává o akumulaci tepla v solárních tepelných systémech. První část je věnována solární energii a problémům s jejím využitím. Druhá část se věnuje solárním tepelným systémům a obecně nás seznámí ...
  • Vytápění výrobní haly 

    Poláček, Filip
    Bakalářská práce je zaměřena na možnosti vytápění výrobních hal. Na jejich výhody a nevýhody. Dále se práce zabývá vhodným výběrem způsobu vytápění pro konkrétní výrobní halu a výpočtem ideového návrhu vytápění.