Now showing items 1-1 of 1

  • Statistické zpracování dat v oblasti řízení kvality 

    Chlebounová, Klára
    Cílem bakalářské práce je vytvořit literární rešerši metod statistického zpracování dat v oblasti řízení kvality, sestavit jejich přehled a možnosti využití. Na praktickém příkladu je zobrazena metodika zjišťování stability ...