Now showing items 1-1 of 1

  • Přestup tepla na skrápěném trubkovém svazku 

    Copek, Tomáš
    Tato bakalářská práce s názvem Přestup tepla na skrápěném trubkovém svazku se zabývá experimentálním stanovením součinitele přestupu tepla na skrápěném trubkovém svazku. Cílem je naměřit, porovnat a zhodnotit hodnoty a ...