Now showing items 1-1 of 1

  • Měření charakteristik ventilátorů 

    Coufalík, Martin
    Tato bakalářská práce pojednává o charakteristikách ventilátorů a jejich měření. Cílem je srovnání výsledků měření z certifikované zkušebny s výsledky z alternativního měřícího standu. V první části je čtenář obeznámen se ...