Now showing items 1-1 of 1

  • Současné trendy ve výrobě keramických skořepinových forem 

    Jankůj, Luděk
    Závěrečná práce se zabývá vlastnostmi a výrobou keramické skořepinové formy u metody vytavitelného modelu. Literární rešerše se zaměřuje na základní části výroby této formy, používané keramické suspenze a žáruvzdorné posypy. ...