Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení textury povrchu kontaktní a bezkontaktní metodou 

    Harčarík, Matej
    Úkolem práce bylo zpracovat přehled metod měření textury povrchu, provést analýzu měření získaných kontaktními přístroji a bezkontaktním přístrojem Talysurf CCI Lite a formulovat z nich doporučení pro praxi. Na základě ...
  • Teorie údržby a spolehlivost 

    Ličko, Ľubomír
    Táto bakalárska práca sa zaoberá teóriou údržby, v ktorej sa rozoberá základné členenie a systémy údržby. Následne sa vysvetľuje pojem spoľahlivosť a vplyv údržby na spoľahlivosť technického systému. Ďalej sa práca sústreďuje ...