Now showing items 1-8 of 8

 • Frézovací nástroje ze slinutých karbidů 

  Havran, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj frézovacích nástrojů ze slinutých karbidů. V první části je popsána teorie frézování, která je nezbytná ke stanovení frézovacích parametrů. V další části je obsaženo rozdělení ...
 • Návrh 3D modelu ucha kuchyňského hrnce a jeho možná realizace výroby 

  Bezděk, Adam
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a výroba 3D modelu ucha kuchynského hrnca s využitím moderných technológií 3D tlače. Virtuálny model ucha kuchynského hrnca bol vytvorený v parametrickom programe Autodesk Inventor ...
 • Návrh 3D modelu válce motoru Jawa 50 a jeho možná realizace výroby 

  Dusbaba, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem 3D modelu válce motoru Jawa 50 s využitím CAD softwaru a výrobou pomocí moderních technologií. V práci byla shrnuta historie vybraných motocyklů Jawa 50. Dále zde byla uvedena charakteristika ...
 • Návrh obrábění trubkovnice a trubkových přepážek 

  Poduška, Libor
  Práce se zabývá tvorbou 3D modelu tepelného výměníku a návrhem výroby jeho hlavních částí, jako jsou trubkovnice a trubkové přepážky. Práce dále obsahuje obecnou rešerši z oblasti konstrukčních řešení tepelných výměníků, ...
 • Obrábění dlouhých válců 

  Nádvorník, Vít
  Bakalářská práce se zabývá problematikou obrábění dlouhých válců a výrobních strojů používaných pro tuto technologii obrábění. Stěžejní část práce obsahuje popis kmitání soustavy stroj-nástroj-obrobek a rozebírá aktivní i ...
 • Řešení technologie pro součást "lamela" 

  Lamich, Štěpán
  V této bakalářské práci je řešen problém technologie výroby části žaluzie lamela. Práce obsahuje popis výroby lamely v automatické válcovací trati TPLv4, která je vyráběna firmou ISOTRA a.s., dále nalezení kritického místa ...
 • Výroba součásti "disk" 

  Kačírek, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem výroby součásti "disk" ve dvou variantách v podmínkách menší firmy. Součástí práce je návrh polotovaru součásti, volba stroje z možností firmy, zvolení vhodných nástrojů a řezných podmínek. ...
 • Výroba součásti do sestavy vstřikovací formy 

  Pilarčík, Edmund
  Tento projekt spracováva technológiu výroby súčasti do zostavy vstrekovacej formy v daných podmienkach spoločnosti ROTEK s.r.o. so zameraním na využitie elektroerozívneho obrábania. Projekt pozostáva z konštrukčne-technologického ...