Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba součásti "disk" 

    Kačírek, David
    Bakalářská práce se zabývá návrhem výroby součásti "disk" ve dvou variantách v podmínkách menší firmy. Součástí práce je návrh polotovaru součásti, volba stroje z možností firmy, zvolení vhodných nástrojů a řezných podmínek. ...