Now showing items 1-20 of 21

 • Dílenský zvedák na motorové jednotky 

  Zahradníček, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh hydraulického zdviháku na motorové jednotky, ktorý bude určený pre dielenské použitie. Začiatok práce popisuje základné typy zdvihákov a žeriavov, ich výhody, nevýhody, použitie a ...
 • Jeřábová kladnice - nosnost 12,5 t 

  Večeř, Petr
  Úkolem této bakalářské práce je návrh a výpočet jeřábové kladnice o nosnosti 12, 5 tun. Práce obsahuje popis částí kladnice a návrh jejich konstrukčního řešení pro danou nosnost. V následující části je proveden návrh lana, ...
 • Koncepční návrh venkovního nástěnného výtahu pro handicapované 

  Šmid, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem nástěnného výtahu pro handicapované osoby fixované na kolečková křesla. Účelem této práce je návrh rozměrů kabiny a její nosné části tak, aby bylo použití vhodné pro ...
 • Kuželový štípač dřeva 

  Šálek, Pavel
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh, výpočet a posouzení konstrukce dle platné legislativy o bezpečnosti na obdobných zařízeních. Práce se skládá z technické zprávy a výkresové dokumentace. Technická zpráva se ...
 • Lanový vozík pro stahování dřeva 

  Pelikán, Jakub
  Hlavním tématem této bakalářské práce je návrh konstrukce lanového vozíku pro stahování dřeva v nepřístupných terénech. Zadanými parametry je nosnost 3500kg. Práce obsahuje kritickou rešerši, funkční výpočty ložisek, svarů, ...
 • Mobilní štípačka dřevěné kulatiny 

  Baroň, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh několika variant štípačů dřevěné kulatiny a následný zdůvodněný výběr nejvhodnějšího provedení dle zadaných požadavků. Dále pak návrh pohonu břitu, aby byl štípač schopen vyvodit zadanou ...
 • Pásový dopravník pro dopravu kameniva 

  Němec, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou koncepce a návrhu pásového dopravníku. Cílem této bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro dopravu štěrku a štěrkopísku do tří skladových prostor dle frakce, s dopravním ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Motloch, Martin
  Cíl této bakalářské práce je provést funkční výpočet, určení hlavních rozměrů, návrh pohonu a pevnostní výpočet hřídele hnaného bubnu pásového dopravníku pro recyklované kamenivo. Dále bakalářská práce obsahuje popis ...
 • Poháněná horizontální válečková dráha 

  Hájek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy o délce 15 m pro přepravu kartonových krabic s kovovým materiálem o celkové hmotnosti 35 kg v rámci skladové přepravy. U této tratě ...
 • Poháněná horizontální válečková dráha keramické linky 

  Stoklásek, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh válečkové dráhy pro přepravu břemen o hmotnosti 500 kg na EURO paletě. Součástí práce je funkční výpočet tratě a určení jejích hlavních rozměrů. Dalším úkolem práce je pevnostní výpočet ...
 • Poháněná válečková dráha 

  Straka, David
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem horizontální poháněné válečkové dráhy pro skladovou přepravu kartonových krabic. Dráha je uvažována jako neakumulační. Cílem práce je funkční výpočet dráhy, určení ...
 • Pojízdný pásový dopravník 

  Svoboda, Miroslav
  Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro přepravu drobného kameniva, zeminy a drobné stavební sutě s dopravním výkonem 60 t/h, výškovým rozdílem 3,5 m a vzdáleností mezi osami bubnů 8 m. Tato práce obsahuje ...
 • Převodové ústrojí traktoru Zetor Forterra HSX 

  Morávek, Aleš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis převodového ústrojí traktoru Zetor Forterra HSX. Bude zde uvedeno i srovnání s konkurenčními stroji stejné výkonové řady. Cílem je návrh převodového ústrojí pro menší řadu traktorů, ...
 • Studie průmyslových vozíků pro dopravu a manipulaci ve výrobě 

  Rek, Tomáš
  Tato práce se zabývá rozdělením a využitím manipulačních a dopravních vozíků. Rozdělení je zaměřené na druh operací, pro které dané vozíky nejlépe slouží. Pro každé rozdělení je uvedeno několik konkrétních vozíků, které ...
 • Studie silničních fréz 

  Poul, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce bylo provést studii silničních fréz pro frézování za studena. V úvodu práce je proveden popis různých technologií frézování. Nechybí ani silový rozbor celého frézovacího procesu. Následuje ...
 • Studie skladovacího zařízení pro manipulaci s materiálem 

  Halm, Petr
  Cílem této práce je vytvořit přehled používaných skladovacích metod a skladovacích zařízení. Práce obsahuje kategorizaci skladovacích metod s ohledem na manipulaci s materiálem a jeho důležitost. Skladovací zařízení jsou ...
 • Svařovací manipulátor 

  Janeček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje konstrukčnímu úkolu svařovacího manipulátoru, který bude sloužit pro zjednodušení výroby tlakových nádrží (tanků) pro stroje Ecovac firmy Eurom s.r.o. Práce obsahuje koncepční návrh celého ...
 • Šikmý pásový dopravník 

  Potočník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro dopravu kameniva. Práce obsahuje popis dopravníku, funkční výpočet dle normy ČSN ISO 5048, určení hlavních rozměrů, návrh pohonu a pevnostní výpočty. K práci ...
 • Zařízení pro čištění příkopů komunikací 

  Číšecký, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech strojní údržby příkopů, zejména jejich čištění. Rešeršní část obsahuje základní způsoby čištění a přehled nejrozšířenějšího strojního vybavení k tomu určenému. Hlavní část je ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Julínek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem základních parametrů zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro břemena o maximální hmotnosti 16 000 kg. V práci se navrhuje průměr lan, rozměry lanového bubnu, rozměry kladek, ...