Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh technologie výroby autokoberce 

  Kavan, David
  Cílem této bakalářské práce je návrh výrobní technologie autokoberce z termoplastického elastomeru. Autokoberec bude vyráběn technologií vstřikováním do formy s horkou vtokovou soustavou v sérii 42 000 kusů za rok. Nejdříve ...
 • Pasivní snímače pro zjišťování okamžitých hodnot napětí a deformací 

  Jašek, Petr
  Technická měření jsou nepostradatelným zdrojem informací v technických oborech. Vzhledem k počítačovému zpracování je nutné, aby výstupem snímače byl elektrický signál. Do oblasti měřící techniky neelektrických veličin se ...
 • Porovnání možností výroby vstřikovacích forem 

  Marko, Tibor
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenská technologie (2303R002), předkládá porovnání možností výroby vstřikovacích forem. Dle vybraných tří plastových dílů bude stanovena výroba jednotlivých ...
 • Výroba součásti "Kryt cívky" 

  Ulma, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh výroby plastové součásti kryt cívky. Teoretická část se zabývá literární rešerší v oblasti základních vlastností plastů a konstrukce formy pro vstřikování plastů. Praktická část ...