Now showing items 1-1 of 1

  • Řezná keramika 

    Kasalová, Aneta
    Tato bakalářská práce se zabývá tématem řezné keramiky. V první části práce jsou obecně popsány materiály určené pro výrobu řezných nástrojů a jejich charakteristika. Druhá část je zaměřena na samotnou řeznou keramiku, ...