Now showing items 1-1 of 1

  • Využití kapaliny při tváření plechů 

    Rejnuš, Vojtěch
    Kapalina je využívána jako hlavní, či doprovodné tvářecí médium. Uplatnění nachází při sériové výrobě komplikovaných a přesných dílců. Řadí se mezi progresivnější metody a lze ji kromě jiných aplikací využít pro hydromechanické ...