Now showing items 1-4 of 4

 • Destruktivní metody kontroly svarových spojů 

  Kopecký, Lukáš
  Bakalářská práce provedená formou literární rešerše, pojednává o destruktivních kontrolách svarových spojů. Pomocí literární studie dané problematiky jsou v bakalářské práci uvedeny současné metody zabývající se destruktivním ...
 • Ohýbání trubek 

  Richter, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem technologie ohýbání trubek kruhových průřezů. V první části jsou rozepsány vzorce pro výpočet procesů odehrávajících se v materiálu polotovaru a vzorce pro upřesnění ...
 • Svařitelnost ocelí pro výrobu rámů jízdních kol 

  Grim, Robert
  Tato práce je zaměřena na ocelové materiály používané pro výrobu rámů jízdních kol. Slitiny jsou zde rozebrány nejen z hlediska svých mechanických vlastností, ale také svařitelnosti. Ocelové materiály jsou rozděleny do tří ...
 • Technologie svařování svazkem elektronů 

  Skalka, Jan
  Bakalářská práce je věnována rozboru technologie svařování elektronovým paprskem. Jedná se o nekonvenční metodu svařování, vyznačující se vysokou kvalitou svaru a úzkou tepelně ovlivněnou oblastí svařovaných dílů. Své ...