Now showing items 1-1 of 1

  • Regulační mechanismus Kaplanovy turbíny 

    Veselý, Josef
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí oběžného kola Kaplanovy turbíny. Je v ní také popsáno rozdělení hydroenergetických děl a vodních turbín. Hlavní důraz je kladen na princip regulačního mechanismu a výpočet regulační ...