Now showing items 1-2 of 2

  • Odlévání slitin hliníku v polotuhém stavu 

    Zelníčková, Marta
    V dnešní době se klade velký důraz na kvalitu výrobků a ekologickou výrobu. Stále vznikají nové technologie, které mají za úkol zvýšit jakost výrobku a snížit výrobní náklady na minimum, při co nejvíce ekologickém provozu. ...
  • Výroba odlitků repliky rámu motocyklu Praga 500 BD 

    Vraspír, Kamil
    Tato bakalářská práce se zabývá kompletní technologií výroby replik odlitků rámu motocyklu Praga 500 BD. V první části je popsán historický vývoj firmy Praga – BD a technické parametry motocyklu. V druhé části je přesně ...