Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální zjištění doby odezvy MR tlumiče s modifikovaným pístem 

    Kučera, Petr
    Tato práce se zabývá měřením odezvy magnetoreologického tlumiče. V úvodní části byl proveden průzkum současné situace, popsána současná konstrukční řešení pasivních tlumičů, z nichž MR tlumiče vycházejí. Byla zde také ...
  • Měření délkové a objemové tuhosti ocelových vlnovců 

    Valík, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním měřením délkové a objemové tuhosti vlnovce. První část je věnována rozboru využití vlnovce se spojenou problematikou. Dále se zmíněná kapitola věnuje dosavadnímu poznání ...