Now showing items 1-6 of 6

 • Design elektrického ručního šlehače 

  Nováková, Monika
  Tato práce se zabývá návrhem designu elektrického ručního šlehače, přičemž v celém procesu je upřednostňován nový pohled nejen na design produktu ale také na jeho funkci z uživatelského hlediska. Klade si za cíl navrhnout ...
 • Design gramofonu 

  Blunárová, Charlota
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout design gramofonu tak, aby splňoval všechny technické, ergonomické a konstrukční požadavky. Mým záměrem je navrhnout gramofon, který bude schopen kvalitně reprodukovat hudbu, obstojí ...
 • Design interiérového topného tělesa 

  Juráňová, Zuzana
  Tématem mé bakalářské práce je design interiérového topného tělesa. Cílem je tedy navrhnout takové těleso, které bude dodržovat technické, ergonomické a estetické požadavky, bude zohledňovat předpoklad, že bude vhodné do ...
 • Design odšťavňovače 

  Michalicová, Anežka
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou odšťavovačov a riešením designu odšťavovača. Prvá časť je venovaná prehľadu odšťavovačov od histórie cez technickú analýzu, až po ich súčasný stav na trhu. Ďalšia časť je zameraná ...
 • Design pistole na laser game 

  Krakovský, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je design pistole na laser game. Cílem je vytvořit funkční návrh futuristické zbraně respektující technické, ergonomické a estetické požadavky.
 • Design průtokového měřiče paliva 

  Lakomý, Vlastimil
  Tématem mé bakalářské práce je návrh designu krytu na průtokový měřič paliva. Jedná se konkrétně o Coriolisův průtokový měřič paliva, který využívá působení Coriolisovy síly. Návrh by měl splňovat požadavky pro moderní až ...