Now showing items 1-1 of 1

  • Design přenosného dataprojektoru 

    Chropovský, Jiří
    Předmětem a cílem této bakalářské práce je návrh přenosného dataprojektoru, konkrétně dataprojektoru, který využívá technologii led diod. Při navrhování bude kladen důraz na respektování technických, estetických a ergonomických ...