Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba součásti "Kryt cívky" 

    Ulma, Petr
    Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh výroby plastové součásti kryt cívky. Teoretická část se zabývá literární rešerší v oblasti základních vlastností plastů a konstrukce formy pro vstřikování plastů. Praktická část ...