Now showing items 1-1 of 1

  • Deformačně napěťová analýza rámu lisu na víno 

    Vaculka, Miroslav
    Bakalářská práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou rámu lisu na víno. Tento lis je vyroben svépomocí a nebyla k němu doposud provedena žádná analýza tohoto typu. Práce obsahuje jeho detailní rešerši, dále pak obecnou ...