Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zdvižného pozičního stolu 

    Vajmar, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvižného pozičního stolu pro břemena o hmotnosti 750 kg a zdvihu pozičního stolu 1000 mm. Na začátku práce je stručný rozbor problematiky zdvižných pozičních stolů a volba konstrukčního ...