Now showing items 1-1 of 1

  • Měření délkové a objemové tuhosti ocelových vlnovců 

    Valík, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním měřením délkové a objemové tuhosti vlnovce. První část je věnována rozboru využití vlnovce se spojenou problematikou. Dále se zmíněná kapitola věnuje dosavadnímu poznání ...