Now showing items 1-1 of 1

  • Pásový dopravník pro křemenný písek 

    Vala, Martin
    Cílem této bakalářské práce byl návrh pásového dopravníku dle zadaných parametrů a to dopravovaného materiálu, dopravního výkonu, osové vzdálenosti přesypů a výškového rozdílu. Na základě těchto vstupních parametrů byl ...